Tuesday, August 28, 2012

Wacana Faisal Tehrani

  Sarat wacana Syiah Utusan Online 15/07/2012

.... Malah apabila menyebut mazhab Ja'fari yang pengasasnya Imam Jaafar as-Shadiq juga ahlul bait, bukankah susur galur ilmunya turut turun kepada keempat-empat imam mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah? Ini kerana Imam Jaafar as-Shadiq ialah guru kepada Imam Malik Bin Anas dan Imam Abu Hanifah, kemudiannya Imam Malik digurui oleh Imam Syafie yang kemudian Imam Syafie digurui pula oleh Imam Ahmad Bin Hanbal. Malah, Imam Abu Hanifah yang seusia dengan Imam Jaafar itu sendiri pernah berdiskusi ilmu dengan ayah Imam Jaafar, Muhammad Al-Baqir Bin Ali Zainal Abidin.

 


No comments:

Listen to Al Quran online

Listen to Quran